National Center for Theoretical Sciences (North)
Physics Division
English Home

Critical Phenomena and Complex Systems Focus Group
Coordinator : 陳俊仲教授 (Prof. Chun-Chung, Chen)
Committee members : Shu-Chiuan Chang (NCKU), Chi-Ming Chen (NTNU), Chi-Ning Chen (NDHU), Shu-Heng Chen (Natl. Chengchi U.), Chung-I Chou (Chinese Culture U.), Ming-Chung Ho (Natl. Kaoshiung Normal U.), Chin-Kun Hu (AS), Ming-Chang Huang (Chung-Yuan Christian U.), I-Ming Jiang (Natl. Sun-Yat Sen U.), hai-Yu Lin (Natl. Chung Cheng U.), Ning-Ning Pan (NTU), Wen-Jer Tzeng (Tamkang U.), Ming-Chya Wu (NCU)
Brief Description (請點選以下項目)
Members | Highlights | Visitors | Activities | Publications | Collaborations
No.姓名單位電話傳真
1胡進錕Academia Sinica02-27899672 
2吳明佳Academia Sinica02-27880058#6033 
3陳怡全Academia Sinica(中央研究院)02-23685999 ext. 63002-23689771
4林榮信Academia Sinica(中央研究院) 02-27823212 ext 88602-23919098
5陳俊仲Academia Sinica(中央研究院)886-2-2789-6733  
6鄒忠毅Chinese Calture Univertity(中國文化大學)02-28610511 EXT 2523102-28610577
7黃敏章CYCU(中原大學)03-2653211 
8楊嘉會FCU(逢甲大學)04-24517250#5065 
9洪耀正FCU(逢甲大學)04-24517250 #5047 
10林財鈺NCCU(中正大學)05-2720411 ext. 66312 05-2720587
11馬文忠NCCU(政治大學)02-29393091 #67191 
12王世傑NCHU(中興大學)  
13張書銓NCKU(成功大學)06-2757575 Ext 6527806-2747995
14張正宏NCTU (交通大學)(03)5731911 
15鄭智豪NCUE(彰師大)04-7232105 ext.338604-721-1153
16陳企寧NDHU(東華大學)03-8633713 
17羅煜聘NFU(虎尾科技大學)(05) 631-5517(05) 631-5643
18許慈方NPUE(屏東教育大學)08-7226141 轉3340108-7213760
19江欣霖NTHU(清華大學)  
20龐寧寧NTU(台灣大學)(02)3366-5585  
21余瑞琳PU(靜宜大學)(04) 26328001#15115  
22曾文哲Tamkang University02-26215656轉2034 
23周子聰Tamkang University02-26215656轉2482 
24李柏翰The Affiliated Senior High School of National Taiwan Normal University(師大附中)  
25施奇廷THU(東海大學)04-2359-0121 ext.3212704-2359-4643